RODO

Polityka prywatności


1. Niniejsza Polityka prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych i jest wypełnieniem obowiązku informacyjnego, o którym mowa w art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych).


2. Administratorem Państwa danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133 , poz. 883 z późn. zm.) jest GT Sp. z o.o., os. Stefana Batorego 14i, 60-687 Poznań.


3. Z administratorem danych można się skontaktować poprzez adres e-mail:szkolenia@ekosem.pl lub telefonicznie pod nr telefonu 500 377 755.


4. Państwa dane osobowe przetwarzane są zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) wyłącznie w celach związanych z organizacją szkoleń i warsztatów oraz wysyłki newslettera. Dane te nie są nikomu przekazywane ani odsprzedawane, a także nie podlegają zautomatyzowanemu przetwarzaniu (profilowaniu).

5. Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do zrealizowania powyższych celów

6. Przetwarzamy i gromadzimy Państwa dane osobowe takie jak: imię i nazwisko, stanowisko, adres poczty elektronicznej, numer telefonu.

7. Odbiorcami danych osobowych będą współpracujące z nami podmioty zajmujące się bieżącą obsługą systemów informatycznych oraz świadczące usługi w zakresie księgowości – działające na podstawie stosownych umów o powierzenie przetwarzania danych osobowych. Są to podmioty profesjonalne, posiadające stosowne środki zabezpieczenia i ochrony danych. Podmioty te współpracują z nami w zakresie rzetelnej realizacji usługi szkoleniowej.

8. GT Sp. z o.o. jako administrator danych przywiązuje dużą wagę do kwestii zachowania bezpieczeństwa do Państwa danych osobowych. Dane te są szczególnie chronione i zabezpieczone przez dostępem osób nieupoważnionych. Zapewniamy realizację uprawnień wynikających z ustawy o ochronie danych osobowych, w szczególności prawo wglądu do własnych danych, prawo żądania aktualizacji danych, jak również ich usunięcia.