Zapisy

* Szkolenie
* Data szkolenia
* Dane uczestników
* Imię * Nazwisko Stanowisko E-mail
+
* Jednostka zgłaszająca
* Adres
* Kod pocztowy
* Miejscowość
* NIP
* Osoba kontaktowa
* Telefon
* E-mail
Wyrażamy zgodę na wykorzystanie i przetwarzanie danych osobowych oraz na otrzymywanie drogą elektroniczną ofert i informacji handlowych od firmy GT Sp. z o.o., właściciela marki EkoSem* zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich informacji (RODO).*
Akceptujemy warunki uczestnictwa w szkoleniach GT Sp. z o.o., w tym warunki zawarte w informacjach organizacyjnych niniejszego szkolenia oraz zapoznaliśmy się z Polityką prywatności i RODO dostępnymi na www.ekosem.pl. *
Oświadczamy, że jesteśmy płatnikiem VAT i upoważniamy GT Sp. z o.o. do wystawienia faktury VAT bez naszego podpisu*
Oświadczamy, że udział w szkoleniu o charakterze usług kształcenia zawodowego jest finansowany w co najmniej 70% ze środków publicznych.
* - pole wymagane