image

Aktualne szkolenia

 

SZKOLENIE

Analiza ryzyka dla ujęć wód podziemnych i powierzchniowych
oraz
Planów Bezpieczeństwa Wody

14 lutego 2020 r., Gdańsk

27 marca 2020 r., Poznań


Jak prawidłowo opracować analizę ryzyka dla ujęć wód podziemnych i powierzchniowych zgodnie z wymogami ustawy Prawo Wodne?

 

Zgodnie z ustawą Prawo Wodne właściciel ujęcia realizujący zadania w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę musi do końca 2020 r. opracować analizę ryzyka dla ujęcia wody. Niestety nadal brakuje szczegółowych wytycznych odnoszących się nie tylko do kwestii metody wykonywania analizy, ale też zakresu i zawartości tego opracowania.

Co więcej niedopełnienie tego obowiązku do końca 2020 roku może skutkować cofnięciem pozwolenia wodnoprawnego.

 

Jedyne szkolenie na rynku, podczas którego poznają Państwo rekomendowane metody wykonywania analizy ryzyka dla ujęć wód podziemnych i powierzchniowych przygotowane przez zespół hydrogeologów z AGH w Krakowie.

 

Dzięki udziałowi w spotkaniu będą Państwo wiedzieli jak opracować, wdrożyć, czy też czego wymagać w SIWZ dla ryzyka dla ujęć wód pitnych i PBW.

 

Szkolenie skierowane jest zarówno do przedstawicieli przedsiębiorstw wodociągowych, gmin i urzędów wojewódzkich, a także hydrologów/ hydrogeologów i firm konsultingowych.

Przedstawimy rozwiązania zarówno dla ujęć o dużej wydajności lub złożonych z dużej liczby urządzeń drenażowych oraz występujących w trudnych warunkach hydrogeologicznych, a także dla  ujęć o małej wydajności w typowych warunkach hydrogeologicznych. Ponadto w trakcie warsztatów uczestnicy wykonywać będą ćwiczenia praktyczne. Dzięki udziałowi w szkoleniu będą Państwo wiedzieli jak opracować, wdrożyć, czy też czego wymagać w SIWZ dla PBW oraz analizy ryzyka.

Prowadzenie:  dr hab. inż. Mariusz Czop oraz dr inż. Ewa Kret  (AGH w Krakowie).
Specjaliści w zakresie hydrogeologii stosowanej
i górniczej oraz hydrogeochemii, w tym w szczególności modelowania hydrogeologicznego i hydrogeochemicznego dla potrzeb remediacji środowiska wodnego oraz oczyszczania wód. Członkowie Stowarzyszenia Hydrogeologów Polskich. Autorzy/współautorzy opracowań dla zakładów wodociągowych, energetycznych, górniczych oraz jednostek samorządowych.

więcej informacji>>