image

Aktualne szkolenia

 

SZKOLENIE ONLINE

Analiza ryzyka dla ujęć wód podziemnych i powierzchniowych
oraz
Planów Bezpieczeństwa Wody

18 czerwca 2020 r.


Jak prawidłowo opracować analizę ryzyka dla ujęć wód podziemnych i powierzchniowych zgodnie z wymogami ustawy Prawo Wodne?

 

Zgodnie z ustawą Prawo Wodne właściciel ujęcia realizujący zadania w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę ma obowiązek opracować analizę ryzyka dla ujęcia wody. Niestety nadal brakuje szczegółowych wytycznych odnoszących się nie tylko do kwestii metody wykonywania analizy, ale też zakresu i zawartości tego opracowania.

 

Jedyne szkolenie na rynku, podczas którego poznają Państwo rekomendowane metody wykonywania analizy ryzyka dla ujęć wód podziemnych i powierzchniowych przygotowane przez zespół hydrogeologów z AGH w Krakowie.

 

Dzięki udziałowi w spotkaniu będą Państwo wiedzieli jak opracować, wdrożyć, czy też czego wymagać w SIWZ dla ryzyka dla ujęć wód pitnych i PBW.

 

Szkolenie skierowane jest zarówno do przedstawicieli przedsiębiorstw wodociągowych, gmin i urzędów wojewódzkich, a także hydrologów/ hydrogeologów i firm konsultingowych.

Przedstawimy rozwiązania zarówno dla ujęć o dużej wydajności lub złożonych z dużej liczby urządzeń drenażowych oraz występujących w trudnych warunkach hydrogeologicznych, a także dla  ujęć o małej wydajności w typowych warunkach hydrogeologicznych. Ponadto w trakcie warsztatów uczestnicy wykonywać będą ćwiczenia praktyczne. Dzięki udziałowi w szkoleniu będą Państwo wiedzieli jak opracować, wdrożyć, czy też czego wymagać w SIWZ dla PBW oraz analizy ryzyka.

Prowadzenie:  dr hab. inż. Mariusz Czop oraz dr inż. Ewa Kret  (AGH w Krakowie).
Specjaliści w zakresie hydrogeologii stosowanej
i górniczej oraz hydrogeochemii, w tym w szczególności modelowania hydrogeologicznego i hydrogeochemicznego dla potrzeb remediacji środowiska wodnego oraz oczyszczania wód. Członkowie Stowarzyszenia Hydrogeologów Polskich. Autorzy/współautorzy opracowań dla zakładów wodociągowych, energetycznych, górniczych oraz jednostek samorządowych.


Więcej informacji>>