image

Aktualne szkolenia


        ZAPRASZAMY NA SZKOLENIA WE WRZEŚNIU


Metody oceny i wdrażania ryzyka
dla ujęć wód podziemnych i powierzchniowych


Prognozowanie zapotrzebowania na moc cieplną i ciepło
w systemie ciepłowniczym