Analiza ryzyka dla ujęć wód podziemnych i powierzchniowych

        

SZKOLENIE


ANALIZA RYZYKA DLA UJĘĆ WÓD PODZIEMNYCH I POWIERZCHNIOWYCH
ORAZ
PLANÓW BEZPIECZEŃSTWA WODY

27 marca 2020 r., Poznań

24 kwietnia 2020 r., Kraków (szczegóły wkrótce)Zapraszamy na 5 edycję szkolenia!


Ilość miejsc ograniczona.

Ustawa Prawo wodne wprowadziła obowiązek analizy ryzyka dla ujęcia wody przez właściciela ujęcia realizującego zadania w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę. Niestety ustawa bardzo lakonicznie odnosi się nie tylko do kwestii metody wykonywania analizy, ale też zakresu i zawartości tego opracowania. Co więcej niedopełnienie tego obowiązku do końca 2020 roku może skutkować cofnięciem pozwolenia wodnoprawnego.

Celem szkolenia jest przygotowanie do wykonania i wdrożenia analizy ryzyka dla ujęć wód pitnych oraz planów bezpieczeństwa wody (PBW) z wykorzystaniem odpowiednio dobranych, metod i narzędzi.

Spotkanie poprowadzą eksperci specjalizujący się w analizie ryzyka dla ujęć wód oraz wymagań zdrowotnych w odniesieniu do jakości wody dla zaopatrzenia ludności.

Szkolenie skierowane jest zarówno do przedstawicieli przedsiębiorstw wodociągowych, gmin i urzędów wojewódzkich,  a także hydrologów i firm konsultingowych.


Przedstawimy rozwiązania zarówno dla ujęć o dużej wydajności lub złożonych z dużej liczby urządzeń drenażowych oraz występujących w trudnych warunkach hydrogeologicznych, a także dla  ujęć o małej wydajności w typowych warunkach hydrogeologicznych. Ponadto w trakcie warsztatów uczestnicy wykonywać będą ćwiczenia praktyczne. Dzięki udziałowi w szkoleniu będą Państwo wiedzieli jak opracować, wdrożyć, czy też czego wymagać w SIWZ dla PBW oraz analizy ryzyka.

RAMOWY PROGRAM SZKOLENIA

 • Identyfikacja zagadnień problemowych koniecznych do określenia w ramach wykonywania i wdrażania Planów Bezpieczeństwa Wody oraz analizy ryzyka dla ujęć wód pitnych - podziemnych i powierzchniowych.

 • Wymagania w zakresie wykonania analizy ryzyka dla ujęć wód pitnych.

 • Wytyczne metodyczne, nowoczesne metody i narzędzia dla potrzeb realizacji analizy ryzyka dla ujęć wód podziemnych.

 • Wytyczne metodyczne, nowoczesne metody i narzędzia dla potrzeb realizacji planów bezpieczeństwa wody (PBW).

 • Wytyczne metodyczne, nowoczesne metody i narzędzia dla potrzeb realizacji analizy ryzyka dla ujęć wód powierzchniowych.


PROGRAM ORAZ INFORMACJE ORGANIZACYJNE - POZNAŃ (PDF)

FORMULARZ ZGŁOSZENIA - POZNAŃ (PDF)

ELEKTRONICZNY FORMULARZ ZGŁOSZENIA (formularz on-line)

INFORMACJE ORGANIZACYJNE

 • Organizatorem szkolenia jest GT Sp. z o.o., właściciel marki EkoSem oraz strony www.ekosem.pl, z siedzibą w Poznaniu 60-687, os. Stefana Batorego 14i, wpisana do rejestru przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000520324, NIP 9721251010

 • Cena za udział 1 osoby w szkoleniu wynosi:

650 zł netto + 23% VAT = 799,50 zł brutto


 • Koszt szkolenia obejmuje: udział w wykładach, autorskie materiały szkoleniowe, wyżywienie (serwis kawowy, obiad), certyfikat uczestnictwa w szkoleniu.

 • Miejsce szkolenia w Poznaniu: Hotel IKAR***, ul. T. Kościuszki 118, www.hotelewam.pl. Przed hotelem znajduje się płatny parking monitorowany, koszt 3 zł/h lub 30 zł/dobę.

 • Formularz zgłoszenia należy przesłać najpóźniej do dnia 16 marca 2020 r. na adres szkolenia@ekosem.pl. Po wysłaniu formularza prosimy oczekiwać od nas e-maila z potwierdzeniem przyjęcia zgłoszenia.

 • Opłatę należy uregulować najpóźniej do dnia 20 marca 2020 r. na konto: ING PL 14 1050 1520 1000 0090 3043 2273, GT Sp. z o.o., os. Stefana Batorego 14i, 60-687 Poznań. Tytułem: 02/20, nazwisko uczestnika.

  Istnieje możliwość zapłaty na podstawie faktury wystawionej w dniu szkolenia z 14 dniowym terminem płatności. Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z opłaty.

 • O rezygnacji z udziału w szkoleniu należy powiadomić Organizatora e-mailem lub telefonicznie najpóźniej do 16 marca 2020 r. Zwrot wpłaty nastąpi w ciągu 7 dni.

 • Nie przysługuje zwrot wpłaty w przypadku zgłoszenia rezygnacji po ww. terminie lub nieprzybycia osoby zgłoszonej.

 • Organizator ma prawo odwołać szkolenie z przyczyn niezależnych lub w przypadku małej liczby zgłoszeń.
  W takim przypadku Jednostka zgłaszająca udział w szkoleniu otrzyma pełny zwrot wpłaconej kwoty w ciągu 7 dni od daty odwołania szkolenia.

 • Więcej informacji o szkoleniu pod numerem telefonu 500 377 755.